Charter Boats: Dunbar

Charter Boat Port, Location Rating
Andara II
Trevor Springford
Photos Available Reports Available Catches Available Videos Available Reviews(14)
Apolinario Alic

8 lb Cod

Andara II (31-Jul-2017)
Unknown

5 lb Cod

Andara II (Sep-2016)
tom kelly

6 lb 8 oz Cod

Andara II (13-Aug-2016)
Willie Devlin

15 lb Cod

Andara II (14-Jun-2014)
Hannah

11 lb Cod

Andara II (17-Jul-2013)
Stewart Brand

7 lb Cod

Andara II (11-Jul-2013)
graham kenny

6 lb Cod

Andara II (10-Aug-2012)
Mike Erskine

5 lb 8 oz Pollock

Andara II (16-Jul-2012)
Ross Kelly

2 Kg Pollock

Andara II (30-Jun-2012)
Mike Erskine

8 oz Short-spined Sea Scorpion

Andara II (18-Jun-2012)
Roy Dixon

9 lb 8 oz Cod

Andara II (18-Jul-2011)
Colin

7 lb 8 oz Cod

Andara II (10-Jun-2011)
Mike Shepley

7 lb Ling (Common)

Andara II (3-Jun-2011)
Julia Edmonds

5 lb Cod

Andara II (3-Jun-2011)
Neil Patterson

2 lb Cod

Andara II (17-May-2011)
Shaun McIhone

6 lb Cod

Andara II (13-Jul-2010)
Stuart Little

1 lb 8 oz Ballan Wrasse

Andara II (13-Jun-2010)
Walter

1 lb Ballan Wrasse

Andara II (6-Jun-2010)

Bait & Tackle

No Shops Found